Výstava leteckých fotografií

V průběhu srpna se budeme kochat krásami a zákoutími naši země. A to z ptačí perspektivy!

U přílěžitosti vydání publikace Česko z nebe je expozice k dispozici v horním patře centra. Na 15 exponátech jsouk vidění jedinečné pohledy na krásná známá i méně známá místa naší vlasti hezky shora.

Na výstavě je možné spatřit například Prahu, hrad Zvíkov ležící nad soutokem Vltavy a Otavy, bájnou horu Říp, historické centrum Českého Krumlova obtékané řekou Vltavou, rozhlednu Ještěd a další krásné pohledy z nebe.

Vstupné na výstavu je zdarma.

___________________________

Vstupem do Obchodního centra Futurum Hradec Králové prosím vezměte na vědomí, že v rámci výstavy Česko z nebe budou společností Futurum HK Shopping , s.r.o. IČ: 06676499, se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha – Nové Město pořizovány obrazové záznamy, které mohou být využity pro prezentaci akce. Politiku ochrany osobních údajů ve skupině CPI naleznete zde.